CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

LƯU Ý:

[1] Vui lòng hoàn tất phần học phí còn lại trong vòng 7 (bảy) ngày, kể từ ngày đăng ký

[2] Tiền cọc được hoàn trả khi Bạn Của Bé (BCB) NHẬN EMAIL thông báo từ quý vị trong vòng 3 (BA) NGÀY, kể từ ngày đặt cọc, gửi email đến info@bancuabe.org

[3] Thông báo bằng ĐIỆN THOẠI hoặc SMS KHÔNG có hiệu lực; vui lòng đọc kỹ điều khoản và chính sách ở bên dưới.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

HỒ ANH THƯ
Số tài khoản: 245 428 709
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
PGD Bùi Đình Túy thuộc CN Phan Đăng Lưu

Vui lòng ghi theo CÚ PHÁP CHUYỂN KHOẢN như sau: “Họ tên (số điện thoại) Học phí (tên khóa học)”

Ví dụ: Nguyen Van An 0912334xxx hoc phi Gia Dinh Hon Nhien

Xin quý vị thông báo cho BCB bằng SMS/EMAIL sau khi đã chuyển khoản để tiện theo dõi, chăm sóc và phục vụ chu đáo.

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN
CHÍNH SÁCH:

[1] Trong các buổi hội thảo, quý vị cảm thấy ưu đãi học phí hợp lý thì xin đặt tiền cọc ngay, KHÔNG có lần nào ƯU ĐÃI giống nhau. Vì vậy quý vị lựa chọn giữa việc tốn thời gian & công sức HOẶC tốn tiền. Quý vị đã tham gia khóa học và giới thiệu cho bạn bè, người thân tham gia thì người được giới thiệu cũng hưởng mức ưu đãi giống quý vị. Sau 3 (ba) ngày kể từ ngày đăng ký không hoàn trả tiền cọc. Thông báo không tham gia bằng email đến info@bancuabe.org. Thông báo bằng ĐIỆN THOẠI KHÔNG có hiệu lực.

[2] Giảm 10% tính trên mức học phí đóng cho những gia đình từ phương xa ( sinh sống ở ngoài TPHCM) tới tham gia chương trình 

[3] Tặng 10% doanh thu từ học phí của gia đình được giới thiệu cho người giới thiệu. 

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI GIA ĐÌNH HỒN NHIÊN: 

[1] Nếu BCB nhận thông báo bằng email trước 2 tuần tính từ ngày xuất phát, học phí được bảo lưu/chuyển nhượng 100% (một trăm phần trăm) trong vòng 6 (sáu) tháng.

[2] Nếu BCB nhận thông báo trước 1 tuần tính từ ngày xuất phát thì bảo lưu/ chuyển nhượng học phí 50% (năm mươi phần trăm) trong vòng 6 (sáu) tháng.

[3] Thông báo bằng email dưới 1 tuần trước khi xuất phát sẽ bảo lưu/chuyển nhượng học phí 30% (ba mươi phần trăm) trong vòng 6 (sáu) tháng.

[4] Học phí & tiền cọc không thể hoàn trả và không có ngoại lệ.

BẢO LƯU HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG:

Quà tặng, khóa học miễn phí không thể chuyển nhượng, bảo lưu hoặc quy ra tiền.

ĐIỀU KHOẢN:

CAM KẾT – Quý vị đọc tất cả các điều khoản trong Mẫu đăng ký này nghĩa là quý vị đồng ý rằng Mẫu đăng ký cùng những quy định, điều khoản này tạo thành một hợp đồng giữa quý vị và BCB.

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

Nếu việc cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ trong dự định của hợp đồng này bị ngăn cản hoặc hủy bỏ vì luật pháp, chính quyền, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai không thể tránh hoặc vị bạo loạn, đình công mất điện/ nước hoặc bất kỳ lý do/ sự kiện nào xảy ra ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của BCB, việc cung cấp khóa đào tạo có thể bị trì hoãn so với lịch trình ban đầu, BCB hoàn toàn KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM bồi hoàn cho chi phí tổn thất, thiệt hại, nợ phải trả, trách nhiệm pháp lý phát sinh do sự ngăn cản này.